BARAwards

Михайло Парапан, видавець порталу PostEat оголосив про те, що разом з партнерами запускає Українську Барну Премію. Зазначимо, що це перший рейтинг в Україні для барів та барменів.

"За останніх кілька років українські бартендери і власники барів провели величезну роботу. Постійно з'являються нові бари, а старі – розвиваються та вдосконалюються. Тож, поява спеціалізованого галузевого рейтингу – це цілком закономірне явище ", – пояснює Михайло.

Творці премії кажуть, що їхня мета – створити об'єктивний рейтинг, якому б довіряли і бари, і бармени, і гості.

"Одна з основних “фішок” Премії – це система визначення переможців. Ми пропонуємо прозорий алгоритм, який буде зрозумілий для всіх. Нам здається, що це те, чого всі від премії і чекають ", – коментують організатори.

Крім того, творці премії впевнені, що поява об'єктивного рейтингу позитивно позначиться на галузевій конкуренції. Такої ж думки дотримується і Ірина Машихіна, президент Всеукраїнської асоціації барменів.

"Україна вже зробила великий ривок у розвитку барної культури, ми досить конкурентоспроможні. Вимоги до барів і фахівців, які в них працюють, ростуть з року в рік. І мені приємно усвідомлювати, що з'являються заходи, які мотивують учасників індустрії рости і вдосконалюватися. А це, в свою чергу, сприяє розвитку індустрії в цілому", – коментує появу Премії Ірина Машихіна.

Вибір сегмента галузі організатори пояснюють просто: "Барів багато, вони різні. І оцінювати в одній номінації, припустимо, великий коктейльний бар на 200 посадкових місць і умовний "бар біля дому" – це неправильно. Не дарма ж у рестораторів є свої окремі номінації у міських кафе, ресторанів національної кухні і т.д. ".

Організатори повідомляють, що на даний момент йде процес реєстрації учасників, формування суддівської колегії та ведуться переговори зі спонсорами.

"Ми відкриті для всіх. Думаємо, чим більше учасників зможе долучитися до процесу підготовки – тим більше всі будуть задоволені кінцевим результатом ", - вважають організатори.

Організатори також повідомили, що реєстрація номінантів триватиме до 15 червня, а саме вручення Премії заплановано на листопад-грудень 2019 року.


Про Премію:

Українська Барна Премія – перший та єдиний на даний момент професійний рейтинг для барів, про бари і все, що пов'язано з барами.

Місія Премії – зробити українську сферу гостинності повноцінною частиною світової.

Географія Премії – вся Україна. Ми знаємо, що хороші бари є не тільки в Києві чи Дніпрі, а й в Тернополі та Маріуполі – і хочемо, щоб про це знали не тільки ми.

Премія – це не тільки статуетка і церемонія вручення. Це постійний обмін інформацією, заходи для учасників індустрії протягом року і багато іншого.

Мета Премії – створити об'єктивний рейтинг, якому б довіряли і гості, і бренди, і барне співтовариство. Підсумком нашої роботи стане випуск "Барного гіда" – повноцінного путівника по українським барам.

Сторінка Премії у facebook: www.facebook.com/UkrainianBarAwards

 RUS.

Премия, которую мы заслужили!

 

В Украине, наконец, появится барная премия, за которую не стыдно.

Михаил Парапан, соучредитель портала PostEat объявил о том, что вместе с партнерами запускает Украинскую Барную Премию. Отметим, что это первый в Украине рейтинг для баров и барменов.  

“За последних несколько лет украинские бартендеры и владельцы баров проделали огромную работу. Постоянно появляются новые бары, а старые – развиваются и совершенствуются. Так что появление специализированного отраслевого рейтинга – это вполне закономерное явление”, – поясняет Михаил.

Создатели Премии говорят, что цель – создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и бары, и бармены, и гости. Основными судьями будут сами бары-номинанты, эксперты и бренды, присутствующие в барах.

“Одна из основных “фишек” Премии – это система определения победителей. Мы предлагаем прозрачный алгоритм, который будет понятен для всех. Нам кажется, что это то, чего все от Премии и ждут”, – комментируют организаторы.

Кроме того, создатели Премии уверены, что появление объективного рейтинга положительно отразится на отраслевой конкуренции. Такого же мнения придерживается и Ирина Машихина, президент Всеукраинской ассоциации барменов.

“Украина уже сделала большой рывок в развитии барной культуры, мы достаточно конкурентоспособны. Требования к барам и специалистам, которые в них работают, растут из года в год. И мне приятно осознавать, что появляются мероприятия, которые мотивируют участников индустрии расти и совершенствоваться. А это, в свою очередь, способствует развитию индустрии в целом“, –  комментирует появление Премии Ирина Машихина.

Выбор сегмента отрасли организаторы поясняют просто: “Барная индустрия сильно выросла за последние годы. Баров много, они разные. И оценивать в одной номинации, допустим, большой коктейльный бар на 200 посадочных мест и условный “бар у дома” – это неправильно.”.

Организаторы сообщают, что на данный момент идет процесс регистрации участников и экспертов, ведутся переговоры с партнерами.

“Мы открыты для всех. Думаем, чем больше участников включится в процесс подготовки – тем больше все будут довольны итоговым результатом”, – считают организаторы.

Организаторы также сообщили, что регистрация номинантов продлится до 15 июня, а само вручение Премии планируется в ноябре-декабре 2019 года.

О Премии:

Украинская Барная Премия – первый и единственный на данный момент профессиональный рейтинг для баров, о барах и всего, что связано с барами.

Миссия Премии – сделать украинскую сферу гостеприимства полноценной частью мировой.

География Премии – вся Украина. Мы знаем, что хорошие бары есть не только в Киеве или Днепре, но и в Тернополе и Мариуполе – и хотим, чтобы об этом знали не только мы.

Премия – это не только статуэтка и церемония вручения. Это постоянный обмен информацией, промежуточные мероприятия для участников индустрии и многое другое.

Цель Премии – создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и гости, и бренды, и барное сообщество. Итогом нашей работы станет выпуск “Барного гида” – полноценного путеводителя по украинским барам.

Страница Премии в facebook: www.facebook.com/UkrainianBarAwards